Pro zájemce

Pro koho je určena služba sociální rehabilitace

Službu poskytujeme:
 
osobám se sníženou schopností zvládat nároky každodenního života z důvodu chronického duševního onemocnění;
osobám ohrožených závislostí nebo závislých na látkách měnících vědomí.
 
Naše služba je poskytována osobám ve věku od 19 let z Hořic a okolí a s vazbou na území Královéhradeckého kraje.
Sociální rehabilitace Naše Ulita je poskytována formou ambulantních služeb na adrese sídla služby.

Jaké služby nabízí sociální rehabilitace?

ZAJIŠŤUJEME tyto základní činnosti:
 
  • základní sociální poradenství;
  • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování;
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti;
  • pomoc při uplatňování práv oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

   

   Sociální rehabilitace nabízí nácvik výše uvedených základních činností každý pracovní den formou skupinovou nebo individuální.

Čeho chceme sociální rehabilitací dosáhnout?

 
Cílem poskytované služby je, aby osoby s duševním onemocněním v nepříznivé sociální situaci a osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách:
 • postupně se stali součástí přirozeného místního společenství;
 • stali se nezávislými, samostatnými a soběstačnými v běžném životě;
 • získali pocit bezpečí a posílili sebevědomí;
 • získali větší dovednosti a schopnost uplatnit se v životě;
 • získali nové kontakty.

Jak probíhá spolupráce s námi?

 
Pokud máte zájem o naše služby, je potřeba podat žádost (formulář je k dispozici u sociálního pracovníka nebo je dostupný na webových stránkách). V případě, že se chcete zatím jenom nezávazně informovat, ozvěte se nám a my si s Vámi domluvíme schůzku.
Kontaktní den: pondělí od 9 do 12 hodin, středa od 13 do 16 hodin. V tuto dobu můžete přijít bez ohlášení a máte jistotu, že zde bude pracovník, který se Vám bude věnovat. Pokud se ohlásíte telefonicky nebo e-mailem, domluvíme se na času schůzky. Zároveň si můžete prohlédnout naše prostory a ujasnit si vše, co potřebujete znát. My Vám řekneme, co pro Vás můžeme udělat a jaké jsou podmínky spolupráce.
Služba je poskytována zdarma.